Clina


Direkt zum Seiteninhalt

Het mileu en onze verantwoording

Een terecht dominerend thema van onze tijd is de omgang met het milieu en het duurzame bewaren hiervan. In onze samenleving bepalen en beinvloeden wij in steeds sterkere mate het milieu met onze produktieprocessen, konsumptiegedrag en leefgewoontes.

Een grote invloed hierbij heeft de wereldwijde behoefte aan energie en het verbruik daarvan voor het verwarmen en koelen van onze gebouwen. Dit vermogen bedraagt b.v. in de Bondsrepubliek Duitsland ca. 40 % van het primaire energieverbruik.

Voor een duurzame bewaring van onze levensbasis is het noodzakelijk, zowel het energieverbruik te verminderen als ook in toenemende mate energie uit het milieu te betrekken.

De in de toekomst in te zetten techniek hiervoor is van centrale betekenis. Deze techniek zou bovendien een groot comfort moeten bieden , maar daarnaast geen extra belasting door fabrikatie, bedrijf of afvalopslag mogen veroorzaken.

Laat u zich op de volgende paginas overtuigen, dat de door ons ontwikkelde en gefabriceerde capillaire buisjesmat uit pp kunststof, ook in globaal opzicht een der sleutelelementen is, om dit doel reeds nu bemerkelijk te benaderen.


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü